Informujemy, iż z dniem 08 lutego 2019 roku Spółka występuje pod firmą „Bumech S.A.” i przestaje posługiwać się dodatkiem „w restrukturyzacji”.

21.02.2019

więcej

Informujemy, iż od 04.11.2013 r. obowiązuje wjazd od strony ul. Ks. Mjr. Woźniaka

29.10.2013

więcej

Zmiana firmy SpółkiUprzejmie informujemy, iż z dniem 08 lutego 2019 roku z mocy prawa Spółka występuje pod firmą „Bumech S.A.” i przestaje posługiwać się  dodatkiem „w restrukturyzacji”.

Aktualne dane teleadresowe i rejestrowe Spółki są następujące:

ul. Krakowska 191

40-389 Katowice

KRS: 0000291379

NIP: 954-00-05-359

REGON: 272129154

BDO: 000019879

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: Uruchomienie stanowiska robota przemysłowego w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa Bumech S.A.
Nazwa Beneficjenta: Bumech Spółka Akcyjna
Całkowita wartość projetu: 1.830.000, 00 zł

Dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej: 525.000, 00 zł stanowiącej nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych Projektu

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013”
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się stronie http://www.rpo.silesia-region.pl