english version

Połączenie z ZWG S.A.Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami ws. połączenia BUMECH S.A. i ZWG S.A.

Dnia 07.11.2014 roku w związku z planowanym połączeniem BUMECH S.A. i ZWG S.A. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 08.12.2014 roku. Dokumenty w powyższej sprawie dostępne są w zakładne Relacje inwestorskie/WZA

II zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

I zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia


Sprawozdanie Zarządu ZWG uzasadniające połączenie

Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. uzasadniające połączenie


Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek

Plan połączenia BUMECH S.A. z ZWG S.A. wraz z załącznikami

Uzgodnienie planu połączenia BUMECH S.A. z ZWG S.A. i udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia - raport bieżący nr 10/2014

Plan Połączenia

załącznik nr 1 - Projekt uchwały NWZA BUMECH S.A.
załącznik nr 2 - Projekt uchwały NWZA ZWG S.A.
załącznik nr 3 - Projekt zmian Statutu BUMECH S.A.
załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku ZWG S.A.
załącznik nr 5 - Ustalenie wartości majątku BUMECH S.A.
załącznik nr 6 - Oświadczenie o stanie księgowym ZWG S.A.
załącznik nr 7 - Oświadczenie o stanie księgowym BUMECH S.A.
Opinia o wartości godziwej BUMECH S.A.
Opinia o wartości godziwej ZWG S.A.

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia BUMECH S.A. z ZWG S.A. - raport bieżący nr 7/2014

Sprawozdania i dokumenty finansowe za lata 2011 - 2013

(całość dokumentów dostępna jest również w zakładce raporty okresowe)

2013 rok - dane jednostkowe

Jednostkowy raport okresowy Bumech S.A. za 2013 rok
List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Opinia i raport Biegłego
Wybrane noty
Oświadczenie ws rzetelności sprawozdań
Oświadczenie ws wyboru Biegłego

2013 rok - dane skonsolidowane

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Opinia i raport Biegłego
Oświadczenie ws rzetelności sprawozdań
Oświadczenie ws wyboru Biegłego
Skonsolidowany raport okresowy
 
2012 rok - dane jednostkowe

Jednostkowy raport okresowy Bumech S.A. za 2012 rok
List Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarządu z działalności BUMECH S.A. oraz dodatkowe noty objaśniające
Opinia i raport Biegłego
Wybrane noty
Oświadczenie ws rzetelności sprawozdań
Oświadczenie ws wyboru Biegłego

2012 rok - dane skonsolidowane

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
List Prezesa Zarządu

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Opinia i raport Biegłego

Oświadczenie ws rzetelności sprawozdań

Oświadczenie ws wyboru Biegłego

Skonsolidowany raport okresowy

Skonsolidowany raport okresowy cd.


2011 rok - dane jednostkowe

Jednostkowy raport okresowy Bumech S.A. za 2011 rok

List Prezesa Zarządu
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bumech S.A.
Opinia i raport Biegłego
Wybrane noty
Oświadczenie ws. rzetelności sprawozdań
Oświadczenie ws. wyboru Biegłego
 
2011 rok - dane skonsolidowane

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu Bumech S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
Skonsolidowany raport okresowy
Opinia i raport Biegłego
Oświadczenie ws. rzetelności sprawozdań
Oświadczenie ws. wyboru Biegłego
 
Sprawozdania i dokumenty  finansowe ZWG S.A. za lata 2011 - 2013
 
Raport roczny ZWG S.A. za rok 2011
Raport roczny ZWG S.A. za rok 2012

Raport roczny ZWG S.A. za rok 2012 (skonsolidowany)

Raport roczny ZWG S.A. za rok 2013

Raport roczny ZWG S.A. za rok 2013 (skonsolidowany)

Dokumenty ZWG S.A. związane z połączeniem dostępne są na stronie spółki ZWG S.A., natomiast sprawozdania finansowe pod następującym adresem.