english version

23 maja 2017 i 28 czerwca 2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. na dzień 28 czerwca 2017 roku

Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A na dzień 28 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki dokonała raportem bieżącym nr 70/2017 z dnia 01.06.2017 roku, przedstawiając przy tym precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka ogłosiła następujące projekty uchwał Walnego Zgromadzenia:
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

Dokumenty związane Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Wszelkie dokumenty finansowe związane z zamknięciem przez Bumech SA i Grupę Kapitałową Bumech SA roku obrotowego 2016 znajdują się na stronie internetowej pod zakładką Relacje inwestorskie/Raporty okresowe

Formularze do głosowania dla pełnomocnika
Ogólna liczba akcji
Pełnomocnictwo dla osoby fizycznejj
Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
Uchwały Rady Nadzorczej

Emitent nie przewiduje głosowania elektronicznego podczas Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. na dzień 23 maja 2017 roku

Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A na dzień 23 maja 2017 roku w siedzibie GPW W Warszawie przy ul. Książęcej 4 Spółka dokonała raportem bieżącym nr 43/2017 dnia 12.04.2017 roku, przedstawiając przy tym precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu.

Spółka ogłosiła następujące projekty uchwał Walnego Zgromadzenia:
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem


Poniżej dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Ogólna liczba akcji
Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej
Pełnomocnictwo dla osób prawnych
Formularz dla pełnomocnika