english version

WZA 2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 10 grudnia 2018 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. na dzień 10 grudnia 2018 roku

Zwołania Nawyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A na dzień 10 grudnia 2018 roku Spółka dokonała raportem bieżącym nr 62/2018, przedstawiając przy tym precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, planowane zmiany Statutu Spółki, projekty uchwał oraz informację dotyczącą ochrony danych osobowych.


Dokumenty związane Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

Ogólna liczba akcji
Formularz do głosownia przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej


Emitent nie przewiduje głosowania elektronicznego podczas Walnego Zgromadzenia.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 12 listopada 2018 roku


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. na dzień 12 listopada 2018 roku

Zwołania Nawyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A na dzień 12 listopada 2018 roku Spółka dokonała raportem bieżącym nr 58/2018, przedstawiając przy tym precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,  planowane zmiany Statutu Spółki, projekty uchwał oraz informację dotyczącą ochrony danych osobowych.


Dokumenty związane Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Ogólna liczba akcji
Formularze do głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnejDokumenty związane Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem


Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Bumech SA dnia 12 listopada 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25 czerwca 2018 roku


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. na dzień 25 czerwca 2018 roku

Zwołania Nawyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A na dzień 25 czerwca 2018 roku Spółka dokonała raportem bieżącym nr 27/2018 z dnia 28.05.2018 roku, przedstawiając przy tym precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 oraz planowane zmiany Statutu Spółki.


Spółka ogłosiła projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem raportem bieżącym nr 28/2018.Dokumenty związane Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem


Ogólna liczba akcji
Formularze do głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnejEmitent nie przewiduje głosowania elektronicznego podczas Walnego Zgromadzenia.


Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. w restrukturyzacji dnia 25 czerwca 2018 roku.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25 maja 2018 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. na dzień 25 maja 2018 roku

Z
wołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A w restrukturyzacji na dzień 28 maja 2018 roku Spółka dokonała raportem bieżącym nr 19/2018 z dnia 28.04.2018 roku, przedstawiając przy tym precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 oraz planowane zmiany Statutu Spółki.

Spółka ogłosiła projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem raportem bieżącym nr 20/2018.


Dokumenty związane Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Wszelkie dokumenty finansowe związane z zamknięciem przez Bumech SA w restrukturyzacji i Grupę Kapitałową Bumech SA w restrukturyzacji roku obrotowego 2017 znajdują się na stronie internetowej pod zakładką Relacje inwestorskie/Raporty okresowe


Ogólna liczba akcji
Formularze do głosowania przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
Uchwały Rady Nadzorczej

Emitent nie przewiduje głosowania elektronicznego podczas Walnego Zgromadzenia.


Poniżej przedstawiamy Państwu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 25 maja 2018 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. w restrukturyzacji