english version

Produkcja wyrobów gumowych
Zakład w  Iwinach jest nowoczesnym zakładem produkującym wielkogabarytowe wyroby gumowe i gumowo – metalowe metodą formową, głównie dla przemysłu ciężkiego. Nowoczesna linia technologiczna, wysoki poziom automatyzacji produkcji oraz zastosowanie programów komputerowych do kontroli urządzeń produkcyjnych, gwarantują wyroby o najwyższym światowym standardzie.