english version

ZarządMarcin Sutkowski – Prezes Zarządu

Pan Marcin Sutkowski posiada duże doświadczenie w obszarze ekonomiczno – finansowym. Jest ekspertem w pozyskiwaniu finansowania i funduszy z Unii Europejskiej. Jako wieloletni menager wyższego szczebla posiada doświadczenie w zakresie analizy i zarządzania finansami, a także umiejętność kierowania zespołami ludzkimi. Pan Sutkowski jest magistrem nauk ekonomicznych. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Marcina Sutkowskiego przedstawia się następująco:

2007 -- nadal Prezes Zarządu i akcjonariusz (także poprzez Benakra Trading Ltd.) ZWG SA
2003 – 2007 pracownik Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA na stanowiskach kierowniczych m.in. w Biurze Zarządu
2006 – 2007 Dyrektor Biura Handlu i Rozwoju Rynku w INOVA Centrum Innowacji Technologicznych sp. z o.o.
2003 – nadal Dyrektor w Centrum Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych
2002 – 2003 Starosta Lubiński
2000 – 2003 pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Dariusz Dżwigoł - Wiceprezes Zarządu

Pan Dźwigoł od wielu lat związany jest z branżą okołogórniczą, w której piastując najwyższe stanowiska menadżerskie zdobył duże doświadczenie w zarządzaniu zasobami finansowymi, równocześnie kierując dużymi zespołami ludzkimi. Pan Dariusz Dźwigoł w roku 2005 otrzymał tytuł magistra, kończąc studia dzienne na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Bankowości i Finansów; zaś w roku 2006 - technika podziemnej eksploatacji złóż.

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Dariusza Dźwigoł przedstawia się następująco:

2000 - 2004 „SPEDEKX” s. c. – współwłaściciel;
2004 - 2005 „ANSA” Sp. z o.o. – Specjalista ds. Płac;
2005 - 2008 „EUROGÓR” Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych;
2008 - 2009 „TECHGÓR” Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych;
2011 – 2014 BUMECH TECHNIKA GÓRNICZA Sp. z o. o – Prezes Zarządu.
2009 - nadal - Wiceprezes Zarządu (w tym VIII.2013 – X.2013 - p.o. Prezesa Zarządu)