english version

Rada NadzorczaSKŁAD RADY NADZORCZEJ

życiorys zawodowy Andrzeja Bukowczyka - Sekretarz Rady Nadzorczej

życiorys zawodowy Marka Otto - Członek Rady Nadzorczej

życiorys zawodowy Doroty Giżewskiej
- Członek Rady Nadzorczej

życiorys zawodowy Józefa Aleszczyka
- Przewodniczący Rady Nadzorczej

życiorys zawodowy Marcina Białkowskiego- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej