english version

Pierwsza oferta publicznaPierwsza publiczna oferta akcji została przeprowadzona w okresie 11-23 grudnia 2008 r.

Przydział akcji oferowanych został dokonany 30 grudnia 2008 r.

W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 2 000 000 akcji nowej emisji serii B, w tym:

·         1 500 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
·         500 000 akcji w Transzy Otwartej.

Akcje były obejmowane po cenie równej 13,6 zł.

Zarząd BUMECH S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydziału 405 029 akcji, z czego:

·         383 700 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
·         21 329 akcji w Transzy Otwartej.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 5 508 394,40 zł.

Środki pozyskane z przeprowadzonej oferty publicznej przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji z zakresu drążenia wyrobisk podziemnych.

 


Składanie Deklaracji Nabycia:
od  5 grudnia 2008 r. do 9 grudnia 2008 r. do godziny 14.00
Otwarcie Publicznej Subskrypcji
11 grudnia 2008 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane:
od 11 grudnia 2008 r. do 23 grudnia 2008 r.
Zamknięcie Publicznej Subskrypcji:
23 grudnia 2008 r.