english version

Struktura akcjonariatuStan akcjonariatu

Akcjonariusz Ilość akcji/głosów Udziała w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Bogdan Bigus 357 908 5,55 % 5,55 %