english version

Raporty okresowe
Raporty okresowe

Rok 2019
22.11.2019 Temat: Skonsolidowany raport okresowy za III Q 2019 r.
30.09.2019 Temat: Raport okresowy za I H 2019
07.08.2019 Temat: korekta Skonsolidowanego raportu okresowego za I Q 201
24.05.2019 Temat: Skonsolidowany raport okresowy za I Q 2019
30.04.2019 Temat: Raport Grupy za 2018 rok
30.04.2019 Temat: Raport Spółki za 2018 rok
Rok 2018
29.11.2018 Temat: Raport okresowy za III Q 2018
02.10.2018 Temat: Raport okresowy za I H 2018
30.05.2018 Temat: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku
28.04.2018 Temat: Skonsolidowany raport Grupy za 2017
27.04.2018 Temat: Raport Spółki za 2017 rok
Rok 2017
29.11.2017 Temat: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku
02.10.2017 Temat: Raport okresowy półroczny za 2017
19.05.2017
03.05.2017 Temat: Skonsolidowany raport za 2016 rok
03.05.2017 Temat: Jednostkowy raport za 2016 rok
Rok 2016
29.11.2016 Temat: Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 rok
19.10.2016 Temat: Skorygowany skonsolidowany raport okresowy
01.10.2016 Temat: Skorygowany skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2016 r.
30.09.2016 Temat: Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2016 roku
16.05.2016 Temat: Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 rok
03.05.2016 Temat: Korekta raportu za 2015 rok
03.05.2016 Temat: Skonsolidowany raport za 2015 rok
03.05.2016 Temat: Jednostkowy raport za 2015 rok
01.03.2016 Temat: Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku
Rok 2015
16.11.2015 Temat: Skonsolidowany raport okresowy za III Q 2015 roku
31.08.2015 Temat: Skonsolidowany raport półroczny
02.06.2015 Temat: Skorygowany raport okresowy za I Q 2015
15.05.2015 Temat: Raport okresowy za I Q 2015
01.05.2015 Temat: Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za 2014 rok
01.05.2015 Temat: Jednostkowy raport okresowy Bumech S.A. za 2014 rok
02.03.2015 Temat: Raport okresowy za IV Q 2014
Rok 2014
14.11.2014 Temat: Raport okresowy za III Q 2014
26.08.2014 Temat: Skonsolidowany raport półroczny
15.05.2014 Temat: Raport okresowy za I Q 2014 roku
30.04.2014 Temat: Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za 2013 rok
30.04.2014 Temat: Jednostkowy raport okresowy Bumech S.A. za 2013 rok
28.02.2014 Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
Rok 2013
14.11.2013 Temat: Raport okresowy za III kwartał 2013 r.
30.08.2013 Temat: Skonsolidowany raport za I H 2013 r.
15.05.2013 Temat: Raport okresowy za I kwartał 2013 roku
30.04.2013 Temat: Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za 2012 rok
30.04.2013 Temat: Jednostkowy raport okresowy Bumech S.A. za 2012 rok
04.03.2013 Temat: Korekta raportu okresowego za IV Q 2012
01.03.2013 Temat: Skonsolidowany raport okresowy za IV Q 2012
Rok 2012
14.11.2012 Temat: Skonsolidowany raport okresowy za III Q 2012
31.08.2012 Temat: Skonsolidowany raport półroczny
15.05.2012 Temat: Skonsolidowany raport okresowy za I Q 2012
02.05.2012 Temat: Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za 2011 rok
02.05.2012 Temat: Jednostkowy raport okresowy Bumech S.A. za 2011 rok
29.02.2012 Temat: Skonsolidowany raport okresowy za IV Q 2011
Rok 2011
14.11.2011 Temat: Skonsolidowany raport okresowy za III Q 2011 roku
31.08.2011 Temat: Skonsolidowany raport okresowy za I H 2011 roku
16.05.2011 Temat: Skonsolidowany raport okresowy za I Q 2011 roku
29.04.2011 Temat: Raport okresowy za rok obrotowy 2010
24.02.2011 Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2010 roku
Rok 2010
15.11.2010 Temat: Raport okresowy za III kwartał 2010 r.
04.08.2010 Temat: Skorygowany raport okresowy za I półrocze 2010 roku
03.08.2010 Temat: Raport okresowy za I półrocze 2010 roku
14.05.2010 Temat: Raport okresowy za I kwartał 2010 roku
30.04.2010 Temat: Raport okresowy za rok obrotowy 2009
24.02.2010 Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2009r.
Rok 2009
20.11.2009 Temat: Skorygowany raport okresowy za III kwartał 2009 roku
16.11.2009 Temat: Raport okresowy za III kwartał 2009 roku
31.08.2009 Temat: Raport okresowy za I półrocze 2009 roku
15.05.2009 Temat: Raport okresowy za I kwartał 2009 roku
30.04.2009 Temat: Raport okresowy za rok obrotowy 2008
16.02.2009 Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2008 roku