english version

Drążenie wyrobisk podziemnych




Bumech uczestniczy przy drążeniu wyrobisk podziemnych wykonując obowiązki utrzymania ruchu energomechanicznego dla wykorzystywanych do tego celu maszyn i urządzeń, a także prowadzi samodzielnie roboty górnicze, głównie w wyrobiskach korytarzowych. W większości przypadków Spółka udostępnia do wykonawstwa robót  maszyny, a przede wszystkim kombajny chodnikowe wraz ze współpracującymi z nimi przenośnikami oraz urządzeniami zespołu maszyn przodkowych dostosowane do potrzeb i wymagań zamawiającego. Bumech dostarczając kompleksowe wyposażenie przodków wyrobisk podziemnych, wykonuje również montaż kombajnów chodnikowych i pozostałych urządzeń wraz z ich zasilaniem, sterowaniem, a ponadto realizuje nadzór nad procesem ich uruchamiania i rozruchu.

Niezależnie od tego czy wykonawstwo chodników w podziemiach kopalń odbywa się przy wykorzystaniu maszyn i urządzeń dostarczonych przez Bumech czy zamawiającego, Spółka zajmuje się ich serwisowaniem oraz naprawami począwszy od uzgodnionej ze zlecającym granicy odpowiedzialności do czoła przodka drążonego wyrobiska. Zabezpieczamy części zamienne, a także materiały eksploatacyjne, takie jak: noże do kombajnów chodnikowych, oleje, smary i inne środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zainstalowanych maszyn i urządzeń.
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, wypełniając zarazem niszę rynkową, świadczymy zatem kompleksową usługę, w ramach której dostarczamy maszyny, zapewniamy utrzymanie ich ruchu i serwis oraz wykonujemy roboty związane z drążeniem wyrobisk podziemnych.