english version

Serwis, utrzymanie ruchu, remonty maszyn i urządzeń górniczychSpółka w tym segmencie zapewnia remont oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kombajnów chodnikowych i ich podzespołów oraz innych maszyn i urządzeń znajdujących się w jej ofercie.

Działalność serwisowa oraz utrzymanie ruchu obejmuje bieżącą naprawęmaszyn w trybie ciągłym, która prowadzona jest głównie u klienta. Jeśli prace serwisowe nie mogą odbywać się w warunkach dołowych (podziemnych), urządzenia, maszyny lub ich podzespoły są transportowane do siedziby Spółki i tam wykonuje się stosowne prace. Działalność ta obejmuje m.in. wymianę elementów o charakterze eksploatacyjnym oraz wykonywanie prac regulacyjnych i diagnostycznych.

Remonty maszyn są realizowane głównie w ramach własnego zaplecza remontowo – produkcyjnego. Spółka zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz posiada specjalistyczne wyposażenie dla operacji obróbczych i cięcia metali.

Bumech ma również możliwość remontowania głowic kombajnów górniczych przy wykorzystaniu nowoczesnego robota do obkładania uchwytów nożowych. Wykonywanie napraw i remontów maszyn górniczych oraz ich podzespołów odbywa się w oparciu o własną dokumentację technologiczną remontu, która została pozytywnie zaopiniowana przez jednostkę notyfikowaną, odpowiadając tym samym wymogom przepisów górniczych.