english version

Produkcja urządzeń i maszyn górniczych1. Urządzenia współpracujące z kombajnami chodnikowymi

W swojej ofercie posiadamy także wykorzystywane do współpracy z różnego typu kombajnami chodnikowymi:

a) Przystawka wiertnicza typu HPW/A-2000

Przystawka wiertnicza posiada możliwość skrętu w płaszczyźnie poziomej ± 36° oraz w płaszczyźnie pionowej ±30°, co w połączeniu z ruchami wysięgnika kombajnu daje możliwości praktycznie nieograniczonego zasięgu działania w strefie czoła wyrobiska.
Skok roboczy wiertarki na prowadnicy wynosi 2 mb, co przy zastosowaniu technologii wydłużania przewodu wiertniczego o kolejne jego odcinki daje możliwość odwiertu dłuższych otworów, o ile zajdzie taka potrzeba.
Przygotowanie przystawki do pracy jest łatwe i trwa bardzo krótko.

Dzięki nowatorskim rozwiązaniom konstrukcji przystawka:
• daje możliwość sprawnej, nieskomplikowanej i pewnej zabudowy na korpusie przekładni kombajnów chodnikowych oraz czerpakach ładowarek bocznie sypiących;
• zapewnia łatwe podłączenie jej zasilania do układu hydraulicznego kombajnu bądź ładowarki;
• pozwala na szybkie rozpoczęcie procesu wiercenia otworów strzałowych, bądź otworów do żerdziowania stropu;
• daje możliwość jej przerzucania do różnych wyrobisk podziemnych drążonych z zastosowaniem kombajnów, jeżeli w przekroju korytarza wystąpią warstwy trudno urabialnych skał i zaistnieje konieczność dalszego urabiania z zastosowaniem materiałów wybuchowych.b) Podajnik zgrzebłowy KPZ B1-E180/440

Podajnik zgrzebłowy typu KPZ B1-E180/440 jest produkowany przez Bumech w wersji z pojedynczym napędem 1 x 15 kW z przekładną stożkowo - walcową PPL-14/22.

2. Zmodernizowany kombajn AM-75


W swojej ofercie posiadamy również modernizację zakupionych na rynku wtórnym kombajnów chodnikowych AM-75, które następnie uzyskują certyfikat na zgodność z dyrektywą „Atex” wydawany przez jednostkę notyfikowaną, otrzymując oznaczenie AM-75/BZ1.

3. Produkcja oraz remont głowic kombajnów górniczych

Bumech produkuje lub remontuje również głowice kombajnów górniczych za pomocą zrobotyzowanego stanowiska. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia wykonywanie tych czynności dla różnych głowic kombajnów chodnikowych i ścianowych produkowanych seryjnie lub jednostkowo. Stanowisko zrobotyzowane pozwala na pracę w trzech trybach: remontowym, produkcyjnym i pomiarowym. Dzięki zastosowaniu trybu szybkiego pomiaru wszystkie głowice są dokładnie kontrolowane na każdym etapie produkcji, po czym każdy wrębnik otrzymuje certyfikat wymiarowy.
Zrobotyzowane stanowisko zostało zrealizowane dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Poddziałania 1.2.2.

4. Pozostałe
W ramach wolnych mocy produkcyjnych możemy Państwu również zaoferować:
- operacje obróbcze i cięcia metali przy użyciu specjalistycznych maszyn,
- realizacje projektów związanych z wykonaniem różnych urządzeń technologicznych dla branż spoza górnictwa według dokumentacji zleceniodawcy lub własnej.