english version

Kalendarz Inwestora
Raport roczny 2018 30 kwietnia 2019
Zawieszenie notowań akcji w zw. z ich scaleniem 22 marca - 03 kwietnia 2019
Dzień Referancyjny 27 marca 2019
Raport za I kwartał 2019 24 maja 2019
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28 czerwca 2019
Raport za I półrocze 2019 20 września 2019
Raport za III kwartały 2019 22 listopada 2019