english version

Kalendarz Inwestora
Raport roczny 2017 27 kwietnia 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25 maja 2018
Raport za I kwartał 2018 30 maja 2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 25 czerwca 2018
Raport za I pólrocze 2018 01 pażdziernika 2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 listoapda 2018
Raport za III kwartał 2018 29 listopada 2018
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  10 grudnia 2018