english version

Informacje dla mediów 
 Główne założenia strategiczne Grupy Bumech na najbliższe lata 29.09.2016
Otwarcie kopalni boksytów w Czarnogórze 26.09.2016
Bumech pozyskał finansowanie na rozpoczęcie wydobycia boksytu w Czarnogórze 29.08.2016
Informacja dla Akcjonariuszy - termin publikacji nowej koncepcji strategicznej
Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2013
Zmiany w Zarządzie - 25.07.2013
Bumech podsumowuje 2012 rok i przedstawia plany na przyszłość - 04.03.2013
Konsorcjum pod przewodnictwem Bumechu  zawarło z JSW umowę na ponad 15 mln zł - 08.10.2012
Bumech po raz kolejny zwiększył zyski na poziomie operacyjnym - 31.08.2012
NWZA Bumechu zmieniło uchwałę o emisji warrantów zamiennych na akcje - 23.08.2012
Amplico wśród znaczących akcjonariuszy - 26.07.2012
Kolejna duża umowa Bumechu - 28.06.2012

Umowa z JSW - 30.05.2012

Wyniki Bumech za I Q 2012


Bumech wyemituje warranty zamienne na akcje - 17.04.2012

Bumech prognozuje 42% wzrostu zysku netto -13.03.2012


Kolejny rekordowy rok Bumechu - 01.03.2012


Wyniki po III kwartałach 2011 - 15.11.2011

79 proc. wzrost EBITDA w I półroczu 2011roku - 31.08.2011


Zmiany w Radzie  Nadzorczej - 03.06.2011

Najlepszy rok w historii - 29.04.2011

Rekordowy rok Bumechu - 24.02.2011

Bumech - oświadczenie Zarządu

Kolejna umowa Bumechu z PG Silesia - 31.01.2011


Bumech kończy udany rok dużymi kontraktami - 31.12.2010

Przychody i zyski BUMECH wzrastają - 16.11.2010


Bumech zwiększa zyski - 28.05.2010

BUMECH i Elkop odzyskują dynamikę wzrostu- 16.12.2009


Zmiany we wladzach Spółki - 25.09.2009

Wyniki finansowe za I kwartał 2009 - 15.05.2009

BUMECH - przełomowy rok - 30.04.2009

Konsorcjum Bumechu wygrało przetarg - 29.04.2009


Umowa dla konsorcjum o wartosci 15,4 mln zł - 20.03.2009

Znaczaca umowa Bumechu - 10.03.2009

Kolejny rok dynamicznego rozwoju -17.02.2009


Udany debiut Bumechu - 14.01.2009


Zatwierdzenie Prospektu - 23.09.2008

Prospekt już w KNF- 02.04.2008