english version

KontaktBUMECH S.A.
siedziba: Katowice
ul. Krakowska 191,
40-389 Katowice
NIP: 954-00-05-359,
REGON: 272129154
KRS: 0000291379 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 49.681.416,00 
złotych, opłacony w całości

Informujemy, iż  dojazd do firmy BUMECH S.A.  mieszczącej się na terenie Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. w likwidacji odbywa sie od strony ulicy Ks Mjr. Wożniaka.
Sekretariat Zarządu:    Biuro Iwiny                   Biuro Rawicz                          Biuro Kęty

ul. Krakowska 191,              Iwiny 30,                           Podmiejska 8,                           ul. Kościuszki 115

40-389 Katowice                 59-721 Iwiny                      63-900 Rawicz                          32-650 Kęty

tel. (32) 789-38-50,            tel. (75) 732-36-77,           tel.+48 65 54 62 493                tel: +48 33 84 75 142

fax. (32) 789-38-51            fax. (75) 738-93-81            fax +48 65 54 62  235              fax: +48 33 84 75 143

www.bumech.pl                  www.zwg.com.pl                  www.zwg.com.pl                      www.zwg.com.pl

sekretariat@bumech.pl       zwgiwiny@zwg.com.pl         zwgrawicz@zwg.com.pl