english version

Dokumentacja związana z WZDokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy mającym się odbyć 02 czerca 2011 roku:

Raport roczny
Sprawozdanie Zarządu
Raport Biegłego
Opinia Biegłego
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Ogólna liczba akcji
Precyzyjny opis procedur
Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej
Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
Sprawozdania Rady Nadzorczej
Uchwała RN z dnia 15.04.2011
Uchwała RN z 05.05.2011
Projekty uchwał ZWZ z uzasadnieniem


........................................................................................................................................................................................Dokumenty wiązane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy mającym się odbyć
04 sierpnia 2010 r.

Uchwala RN z dnia 09.07.2010
Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika
Ogólna liczba akcji
Planowane zmiany Statutu

Projekty uchwał na NWZA BUMECH S.A. planowane na 4 sierpnia 2010 roku (wraz z uzasadnieniem) zawiera raport bieżący nr 60/2010 z dnia 09.07.2010 roku załączony poniżej:

Raport bieżący nr 60/2010 - Projekty uchwał na NWZA
Załącznik nr 1 - Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
Załącznik nr 2 - Zmiany Statutu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, które odbyło się 26 maja 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu
Opinia Biegłego
Raport Biegłego
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
Ogólna liczba akcji
Ocena pracy RN
Sprawozdanie z dzialalności RN
Zwięzła ocena z sytuacji BUMECH S.A.
Uchwały RN


Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na WZA zaplanowane na 26 maja 2010r. zawiera raport bieżacy nr 36/2010 z dnia 30.04.2010r załączony poniżej:
Raport bieżący nr 36/2010 Projekty uchwał
Projekty uchwał z uzasadnieniem