english version

Dokumentacja związana z WZDokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, które ma odbyć się 24 września 2009 roku o godzinie 15:00 w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44

Projekty uchwal NWZA wraz z uzasadnieniem
Planowane zmiany Statutu
Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa glosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Uchwala Rady Nadzorczej

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaplanowane na 9 czerwca 2009 roku zawiera raport bieżący nr 53/2009 z dnia 25.05.2009 roku załączony poniżej:

Raport bieżący nr 53/2009 z 25.05.2009 roku
Projekty uchwał na ZWZA wraz z uzasadnieniem

Poniżej Spółka przedstawia dokumenty będące przedmiotem obrad najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUMECH S.A.:

Ocena pracy RN
Sprawozdanie z działalności RN
Zwięzła ocena sytuacji BUMECH
Sprawozdanie RN zgodnie z art. 382 ksh
Opinia Biegłego 2008
Raport z badania 2008
Sprawozdanie Zarządu 2008