english version

Profil działalnościBumech jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Głównymi źródłami przewagi konkurencyjnej Spółki są unikatowe kompetencje, doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna, własny dział technologiczny oraz atrakcyjna pod względem cenowym i jakościowym oferta.

W krótkiej historii, jako spółka giełdowa, Bumech był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia biznesowe. Należy tu wymienić 1 miejsce w ogólnokrajowym rankingu miesięcznika Forbes - „Diamenty Forbes’a” w 2010 r oraz tytuł „Gazeli biznesu” przyznany w 2010 i 2011 r. przez redakcję Pulsu Biznesu. Ponadto w 2011 r. Bumech w rankingu najbardziej  wartościowych spółek notowanych na GPW „Perły Polskiej Giełdy” w grupie „Przemysł i budownictwo” został sklasyfikowany na 4 miejscu na 120 spółek.

Trzy podstawowe obszary działalności Spółki to:

DRĄŻENIE WYROBISK PODZIEMNYCH

Bumech uczestniczy przy drążeniu wyrobisk podziemnych wykonując obowiązki utrzymania ruchu energomechanicznego dla wykorzystywanych do tego celu maszyn i urządzeń, a także prowadzi samodzielnie roboty górnicze. W większości przypadków Spółka udostępnia do wykonawstwa prac maszyny - przede wszystkim kombajny chodnikowe wraz ze współpracującymi z nimi przenośnikami oraz urządzeniami zespołu maszyn przodkowych. Bumech dostarczając kompleksowe wyposażenie przodków wyrobisk podziemnych, wykonuje również montaż kombajnów chodnikowych i pozostałych urządzeń wraz z ich zasilaniem, sterowaniem, a także realizuje nadzór nad procesem ich uruchamiania i rozruchu.

W naszej ofercie znajdują się też serwisowanie oraz naprawy wykorzystywanych przy wykonawstwie chodników w podziemiach kopalń maszyn i urządzeń, począwszy od uzgodnionej ze zlecającym granicy odpowiedzialności do czoła przodka drążonego wyrobiska. Bumech zabezpiecza ponadto części zamienne i materiały eksploatacyjne.

PRODUKCJA URZĄDZEŃ I MASZYN GÓRNICZYCH

Spółka modernizuje zakupione w drugim obiegu kombajny chodnikowe AM-75, które następnie uzyskują certyfikat na zgodność z dyrektywą „Atex” przez jednostkę notyfikowaną, przyjmując oznaczenie AM-75/BZ1.

W swojej ofercie Bumech posiada także przystawkę wiertniczą i podajnik zgrzebłowy, wykorzystywane do współpracy z różnego typu kombajnami chodnikowymi.

Spółka zajmuje się też produkcją i remontem głowic kombajnów górniczych wykonywanych za pomocą zrobotyzowanego stanowiska, które powstało dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Poddziałania 1.2.2.

SERWIS I REMONTY MASZYN

Działalność serwisowa obejmuje bieżącą naprawę maszyn w trybie ciągłym, która prowadzona jest głównie u klienta w warunkach podziemnych. Remonty realizujemy natomiast przede wszystkim w ramach własnego zaplecza remontowo-produkcyjnego.

Zdolność do wykonywania remontów maszyn i urządzeń górniczych wraz z ich serwisowaniem jest potwierdzona pozytywną opinią jednostki notyfikowanej, tj. „OBAC” w Gliwicach.