english version

Projekty dotacyjneBUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-389), przy ul. Krakowskiej 191

otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pn.

 

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej przekładni organu urabiającego do kombajnu chodnikowego”

 
  • Budżet projektu: 6.036.260,00 PLN
  • Dofinansowanie: 3.433.135,00 PLN
  • Okres realizacji: 2012 - 2015


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


...........................................................................................................................................................

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa projektu: Uruchomienie stanowiska robota przemysłowego w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa Bumech S.A.
Nazwa Beneficjenta: Bumech Spółka Akcyjna
Całkowita wartość projetu: 1.830.000, 00 zł

Dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej: 525.000, 00 zł stanowiącej nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych Projektu

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013”
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się stronie
http://www.rpo.silesia-region.pl