english version
Aby otrzymywać najnowsze informacje zapisz się do newslettera.

Archiwum aktualności

21.07.2011
Informujemy Państwa, iż Zarząd a także cała kadra administracyjna, inżynieryjno-techniczna oraz produkcyjna BUMECH S.A. jest już zlokalizowana w naszej siedzibie w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191 (na terenie Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w Likwidacji). Działające do niedawna na terenie Tychów telefony do Działu Technologiczno - Konstrukcyjnego, Logistyki i Informatyki oraz Produkcji są już nieaktualne. Obecnie obowiązujące możecie Państwo znaleźć w zakładce „Kontakt”.
czytaj dalej
21.07.2011
BUMECH S.A. informuje, że dnia 21 czerwca 2011 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jego spółki zależnej – Przedsiębiorstwa Robót Górniczych Sp. z o.o. Podczas posiedzenia Zgromadzenie między innymi: 1. zmieniło nazwę Spółki z Przedsiębiorstwa Robót Górniczych Sp. z o.o. na BUMECH – TECHNIKA GÓRNICZA Sp. z o.o.; 2. przeniosło siedzibę z miasta Gliwice na Katowice; 3. wybrało na jedynego reprezentanta Spółki Pana Dariusza Dźwigoł pełniącego równocześnie funkcję Prezesa Zarządu. Stosowne dokumenty aktualizacyjne zostały złożone w Sądzie.
czytaj dalej
07.12.2010
Uprzejmie informujemy, iż dnia 10 (piątek) oraz 13 (poniedziałek) grudnia br Zarząd oraz pracownicy administracyjni BUMECH S.A. dotychczas zlokalizowani na terenie Chorzowa (ul. Józefa Maronia 44) będą w trakcie przeprowadzki do siedziby firmy pod adresem ul. Krakowska 191, 40-389 Katowice. Jednocześnie informujemy, iż od dnia 13.12.2010 kontakt telefoniczny z sekretariatem BUMECH będzie możliwy pod nowym numerem telefonu: (32) 789 38 50, fax (32) 789 38 51. Ponadto prosimy, aby wszelką korespondencję kierować na adres zgodny z adresem siedziby spółki. Z góry przepraszamy za ewentualne utrudnienia bądź niedogodności
czytaj dalej
13.09.2010
Wymagania jakie powinien spełniać kandydat: - wykształcenie min. średnie,
czytaj dalej
25.08.2010
Dnia 13 sierpnia 2010 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS dokonał zmiany siedziby BUMECH S.A. W związku z powyższym na wszelkiej dokumentacji (np.: umowy, faktury, oferty) powinny widnieć następujące dane:
czytaj dalej
19.08.2010
Zatrudnimy pracowników do pracy w KWK "Szczygłowice”, KWK Mysłowice - Wesoła" oraz KWK „Jas- Mos”.
czytaj dalej