Welcome!

06.07.2010

Welcome to the website of Bumech Company. Our key area of business is repair of machines and mining equipment - please to check our offer.

more

FORBE'S

BUMECH S.A. was the first company in sielsian voivodeship in ranking published by Forbes’ Diamonds in 2010 , as well as the first in national ranking of companies, which in 2008 obtained the sales revenue amounting from PLN 5 to 50m
This time the ranking concerned the companies which most dynamically increased their value in the years 2006-2008. Forbes’ Diamonds list is prepared on the basis of Swiss method of company value evaluation, taking into account both financial results and the value of their property. This method enables measuring of the company potential with the respect to the amount of investments being realized and ability to increase sales and revenues.
Ranking results are available in supplement to the February Forbes magazine

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: Uruchomienie stanowiska robota przemysłowego w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa Bumech S.A.
Nazwa Beneficjenta: Bumech Spółka Akcyjna
Całkowita wartość projetu: 1.830.000, 00 zł

Dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej: 525.000, 00 zł stanowiącej nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych Projektu

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013”
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się stronie http://www.rpo.silesia-region.pl